2021-01-14 07:43:17

Informacja o zakończeniu konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za złożone oferty.


2020-03-12 12:04:41

Nabór na stanowisko KIEROWNIKA DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE

Zarząd Powszechnej  Spółdzielni  Spożywców „Społem”
 w Rzeszowie ul. Artura Grottgera 10
ogłasza nabór na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Z-CY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Wymagania wobec kandydatów/kandydatek:

  • Ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym.
  • Co najmniej 10 letni staż pracy w dziale finansowo – ... więcej >>

2019-09-12 08:35:47

Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla wszystkich interesantów Spółdzielni.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „SPOŁEM” Powszechna ... więcej >>